E-zine van OpenHands


De kracht van gebed!


Ervaar jij de geweldige liefde en kracht van God in jouw leven?

God is een machtige realiteit, een levende persoon.
Hij was er altijd en zal er altijd zijn.

'In het begin schiep God de hemel en de aarde' (Gen 1:1)

De eerste DUIZELINGWEKKENDE zin in de Bijbel.
Waar mensen van alle tijden zich het hoofd over breken.

Die machtige God die de wateren opzweept.
Die sterren, hemel, aarde, alles gemaakt heeft.
DE BRON van diepe liefde, blijdschap en vrede;
Hij verlangt naar een diepe liefdesrelatie met jou.

Misschien ken je God al jaren of helemaal nog niet.
Maar God wil altijd verder, hoger en dieper.
Hij verlangt naar een persoonlijke ONTMOETING met jou.

Naar een diepe, hechte vriendschap met jou.
Hij wil heel graag dicht bij jou zijn.
Hij wil in jou wonen met Zijn Heilige Geest.
En jou bekleden met nieuwe liefde, kracht en wijsheid.
Elke dag opnieuw.

De sleutel om God te ontmoeten is GEBED.

Velen besteden maar enkele minuten per dag aan gebed.
En vervolgens vragen ze zich af waarom God zover weg lijkt.

Als jij God krachtig wilt ervaren en Hem wilt kennen,
richt je dan elke dag geruime tijd tot Hem in gebed.

Geef God de ruimte in jouw leven en zet Hem op de eerste plaats.
Dan komt er bovennatuurlijke liefde en kracht vrij.
Satan weet dat en zal steeds proberen jou ervan af te houden.
Maar breek daar doorheen en maak vandaag de keuze
om elke dag geruime tijd vrij te maken voor gebed.
En je zult een ongekende liefde en kracht vrij zien komen
in jouw leven; je zult God op een nieuwe, diepe
en intense manier leren kennen.

Gebed is de motor van geloof, van ECHT leven.
Het zet je in contact met de hemel en laat je volstromen
met de hemelse schatten die voor jou zijn bestemd.


Gebed in het leven van Jezus

Jezus, de Zoon van God, was vol liefde en kracht.
Hij deed geweldige wonderen en tekenen.
Zijn hele leven was doordrenkt van gebed.
Op zo'n krachtige wijze dat de discipelen zeiden:
'Heer leer ons bidden.'
Jezus antwoordde hierop met het 'Onze Vader' (Luc 11:2-4).

Jezus zei ook dat je niet eindeloos moet voortprevelen.
Zeg gewoon wat je nodig hebt en vergeef anderen (Matt 6:5-15).

Jezus stelde gebed op de eerste plaats:
'Vroeg in de ochtend toen het nog donker was,
stond hij op en ging naar buiten
en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.' (Marc 1:35)


Jezus bad regelmatig:
'Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plekken
om er te bidden.' (Luc 5:16)


En even verder in de Bijbel staat:

'De kracht van de Heer was werkzaam in Hem
opdat Hij zieken zou genezen.' (Luc 5:17b)

Gebed was hierin de sleutel.

Gebed geeft kracht en liefde!

Door gebed wordt je met kracht en liefde bekleed.
Vraag de Heilige Geest je te leiden in gebed.
Hij zal dan je leven vullen en overstromen
'je beker zal overvloeien' (ps 23:5b)
met de vrucht van de Geest:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Gal 5:22)

De gaven van de Geest zullen zich gaan openbaren:
wijsheid, kennis, geloof, genezingen, wonderen, profetie,
onderscheid van geesten, tongen en uitleg van tongen (1 Kor 12).
En dat zal krachtig door je heen gaan stromen
vanuit de oneindige liefde van God voor jou (1 Kor 13).

De liefde die God voor jou heeft is zo oneindig groot.
Hij gaf Zijn Zoon Jezus Christus om jou te redden.
Die diepe liefde voor jou zul je gaan ervaren in gebed.
En zal op een machtige wijze door je heen gaan stromen
als je Hem elke dag geruime tijd ontmoet.


Tips voor gebed

Er zijn zeven stappen te onderscheiden in gebed
die ik regelmatig doorloop, en waar ik veel
heerlijke, diepe momenten bij God in heb meegemaakt.
En waarin Hij persoonlijk tot me sprak.
Ik hoop dat jij dat ook (meer) zult gaan ontdekken.

Je kunt de volgende 7 stappen in je gebed toepassen:

1 Belijden wie God is

2 Maak je wensen en nood bekend

3 Aanbid Hem

4 Zoek de intimiteit met Hem, luister naar Hem

5 Doe voorbede voor mensen om je heen

6 Dank God voor de goede dingen die Hij geeft

7 Lofprijs

Deze stappen zijn bedoeld als richtlijn, en geen 'must'.
Zoals de Bijbel zegt: laat je leiden door de Geest
in je gebeden; dat is het belangrijkste.
En je zult merken dat Hij je gaat dragen.
Steeds meer, steeds weer.

Vaak gaat dat niet van het ene op het andere moment.
Het is een groeiproces van weken en maanden.
Van elke dag ruim de tijd maken voor God.
Zo heb ik zelf ervaren.
Maar als je volhard in gebed zul je gaan merken
dat Hij je gaat optillen en je zal oprichten.
Dingen die onmogelijk leken, blijken ineens mogelijk te worden.
Je zult meer liefde, vrijheid en blijdschap ervaren.

En Hij zal je steeds opnieuw vullen
uit een oneindige bron van bovennatuurlijke liefde en kracht.