E-zine van OpenHands.nl - door AlfonsGeef je rottigheid maar aan Mij!

Ik sta aan de deur en ik klop!
zegt Jezus tegen jou en mij.
Durf jij open te doen?
Of durf je niet echt?
Vind je de rommel in je leven te groot?
Voel je teveel weerstand?
Misschien denk je:
Eerst maar eens netter leven.
Minder drinken, drugs, roken of roddelen.
Dan mag Jezus komen.

Denk jij ook zo?
Denk je echt dat Jezus al die rommel niet ziet?
Dat Hij niet weet hoe jij in elkaar steekt?

Ik klop op de deur van jouw hart!

Juist Jezus kent je van haver tot gort.
Hij zegt: Ik wil de rommel in je leven opruimen.
Ik wil je balans in je leven geven.
De liefde en het geluk waar je naar verlangt.
Aan alle mensen!

Juist ook voor de mensen die
verloren en vertrapt zijn.
Juist voor mensen met gebreken,
met problemen en met tekortkomingen.

Daarom: open je deur!
Ook al is het een rommel binnen.
Want Jezus klopt op die deur!
Juist op dit moment.
Op de deur van jouw hart, van jouw leven.
Doe jij open?

Geef je hart lucht!

Geef je hart lucht.
En laat Jezus binnen.

Als Jezus in je leven komt,
lijkt het in het begin dat de rommel groter wordt.
Soms gaat alles op zijn kop.
Het roept weerstand op.
Maar uiteindelijk geeft Hij balans en vrijheid.

Als Jezus in je leven aan de slag gaat
schakelt Hij je niet uit en doet het alleen.
Integendeel: Hij geeft je de kracht ervoor.

Ontvang het ook!

Hoe ontvang je nou die kracht van God
om je leven echt op te schonen?

Die krijg je door te bidden.
Bid bijvoorbeeld:
Heer Jezus: geef mij Uw kracht
om mijn leven op te ruimen.
Wilt U mij daarbij helpen?
In Jezus naam, Amen

Belangrijk is ook om te luisteren.
Maar hoe weet je nou wat God zegt?
Moet je stil zijn en wachten tot Hij je iets ingeeft?
No way.

God spreekt tot jou en mij door de bijbel.
Lees daarom de Bijbel en je weet wat Hij zegt.
Soms lees je dan een tekst die je erg aanspreekt.
Die precies zegt wat je op dat moment nodig hebt.
De Heilige Geest stuurt dat.
Dat zijn de teksten waar God wat tegen je zegt.

Hou die teksten vast.
Onderstreep ze of schrijf ze op.
Vraag God: Wat wilt U me hiermee zeggen?
Wat kan ik er concreet mee doen?

En groei...

Blijf niet twijfelen of discussiëren!
Daar is het leven te kort voor.
Voor je het weet is het voorbij.
En heeft het je geen stap verder gebracht
dan alleen een carriére, vrienden en vakanties.
Maar er is meer!
Het gaat over de grenzen van je denken.
Over je bevattingsvermogen
En dat is Jezus
en de levensverandering die Hij jou kan geven!

Iedere stap, hoe klein ook
is een begin, een nieuwe start.
Het begint als een mosterzaadje
Gaat groeien...
Door gebed, door te luisteren.

Heel je leven wordt opgeschoond.
Verfrist, vernieuwd, opgefleurd.
Je krijgt ruimte, uitzicht en herstel.
Je komt tot de kern van leven.
Tot de bedoeling van God met jouw leven.

Laat je leven volstromen!

Wat er dan gebeurt is echt onvoorstelbaar mooi.
De Bijbel zegt hierover in Efeziërs 3:18-20:

Dan zult u met alle heiligen de lengte
en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen
die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt
en bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij vragen of denken,
Aan Hem komt de eer toe,
in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties,
tot in alle eeuwigheid. Amen.


Een allesoverweldigende liefdeskracht!
Die ook jouw leven ingrijpend kan veranderen!
Enkel door een bewuste keuze, vol overgave,
voor Jezus.
Durf jij dat ook?