E-zine van www.openhands.nl - door Alfons

Ben je angstig?

Veel mensen zijn angstig.
Bang voor ziekte of de dood.
Bang voor een terroristische aanslag.
Bang voor de gevolgen van het broeikaseffect.

Angst kan je leven overheersen.
Het kan je verkrampen en blokkeren.
Ook bij christenen.
Zelfs bij doorgewinterde christenen.
Angst voor wat andere mensen van je vinden.
Angst voor de kerk.
Angst voor God.

Dat is precies het tegenovergestelde
van wat God met je voorheeft.
Hij wil niet dat je uit angst leeft,
maar uit Zijn Liefde!

Kijk niet angstig om je heen!

God zegt in de Bijbel: wees niet bang.
De Bijbel staat er vol mee: ruim 300 keer!

Jezus zegt het met klem:
'Wees niet bang, want Ik ben met je.
Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God.
Ik zal je kracht geven en je helpen.
Ik zal je overeind houden
met mijn heilrijke rechterhand.'
(Jesaja 41:10)

Kijk naar Jezus!

Kijk daarom naar Jezus.
Hij heeft alle rottigheid op Zijn schouders genomen.
ook je angst.
Hij is uit pure liefde voor jou gestorven.
En is weer opgestaan uit de dood.
Hij heeft echt alles overwonnen!
Ook je angst!

Daarom: LEEF ECHT.
Leef vanuit Zijn grenzeloze, vurige liefde.
Bid erom. Vraag erom.
Blijf volhouden.
En God zal het je geven.
Want: God is dichtbij ieder die Hem aanroept.
(Psalm 145:18)

Roep Hem aan!

Lieve Vader,
Neem al mijn angst weg
En geef me er Uw Liefde voor terug.
Laat me Leven, ECHT leven
vanuit Uw oneindige liefde.
Help me Uw liefde door te geven
aan mensen om me heen.
In Jezus naam.
Amen.